À Ha! Peace & Health All 4 Seasons

Miếng Dán Con Gấu Vàng

  • Miếng dán con gấu vàng, khi dán vào cơ thể có tác dụng thải các chất độc trong cơ thể đồng thời làm cho cơ thể không còn thấy đau nhứt.

Cách sử dụng:

  •  Dán vào chỗ đau nhứt.

Công dụng:

  • Giúp thải các chất độc tố ra ngoài.
  • Làm giảm đau các vùng đau nhứt.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Miếng Dán Con Gấu Vàng”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Category: